LATVIJAS
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA
PĀRVALDNIEKU ASOCIĀCIJA

Zvani un jautā
29 251059

Raksti un jautā
info@lnipa.lv

Sludinājumu ievietošanas noteikumi

Reklāmas izvietošana

1. Persona, kas izvieto Asociācijas mājas lapā savu reklāmu vai sludinājumu nosacīti tiek nosaukts par Pasūtītāju.

2. Pasūtītājs sagatavo savu reklāmas banneri ( vajag uzrādīt kādā formātā, programmā, izmēri) un nosūta Asociācijai.

3. Pasūtītājs norāda laika periodu, uz kādu tiek izvietota reklāma. Īsākais laika periods ir 6 mēneši. Reklāmas izvietošanas laika perioda solis ir 6 mēneši.

4. Pasūtītājs veic apmaksu par reklāmas izvietošanu Asociācijas mājas lapā. Reklāmas bannera izvietošana mājas lapā uz 6 (sešiem) mēnešiem maksā 50.00 EUR. Asociācija nav PVN nodokļa maksātājs.

5. Asociācija izvieto reklāmu uz savas mājas lapas un informē Pasūtītāju, nosūtot pa telefonu  īsziņu. Reklāmas izvietošanas laika periods sākās no tā brīža, kad reklāma ir izvietota uz mājas lapas.

6. Pēc reklāmas izvietošanas apmaksātā laika perioda beigām, Asociācija vienas nedēļas laikā izņem ievietoto reklāmu.

Sludinājuma ievietošana

1. Asociācijas mājas lapas sludinājumu sadaļā var ievietot sludinājumus par darba meklējumiem (DM), darba piedāvājumiem (DP) un cita rakstura sludinājumiem (C).

2. Pasūtītājs izvēlās sadaļu, kurā tiks ievietots sludinājums.

3. Pasūtītājs norāda laika periodu, uz kādu tiek izvietots sludinājums. Īsākais laika periods ir 6 mēneši. Sludinājuma izvietošanas laika perioda solis ir 6 mēneši.

4. Pasūtītājs aizpilda sludinājuma pārējās sadaļas un nosūta Asociācijai.

5.Pasūtītājs veic apmaksu par sludinājuma izvietošanu Asociācijas mājas lapā. Sludinājuma izvietošana mājas lapā uz 6 (sešiem) mēnešiem maksā 10.00 EUR par katru sludinājuma priekšmetu. Asociācija nav PVN nodokļa maksātājs.

5. Asociācija izvieto sludinājumu uz savas mājas lapas un informē Pasūtītāju, nosūtot pa telefonu īsziņu. Sludinājuma izvietošanas laika periods sākās no tā brīža, kad reklāma ir izvietota uz mājas lapas.

Apmaksas noteikumi

            Par reklāmas bannera un sludinājumu izvietošanu apmaksa tiek veikta sekojošā bankas kontā:

            Saņēmējs                     Biedrība NĪPA

            Reģistrācijas Nr.          4 000 820 294 2

            Banka                          AS SEB banka

            Konta Nr.                    LV21 UNLA 0050 020 208 483

            Kods                           UNLA LV2X 050

            Veicot apmaksu tiek uzrādīts sekojošs samaksas mērķis.

Samaksa par sludinājumu kas nosūtīts ........................... (uzrāda datumu).

Sludinājuma satura noteikumi

1. Sadaļā SLUDINĀJUMI tiek ievietoti dažādi sludinājumi, kas saistīti tikai ar daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas procesu.

2. Sludinājuma teksts tiek nosūtīts tikai latviešu valodā.

3. Sludinājums netiek publicēts, ja

            sludinājumā ir pretlikumīga, amorāla, apvainojoša, krāpnieciska informācija,

            sludinājuma teksts neatbilst mājas lapas sadaļai SLUDINĀJUMI

            sludinājuma tekstā tiek piedāvāts vairāk kā viens produkts vai pakalpojums,

            sludinājums ir nosūtīts citā valodā,

            par sludinājumu nav veikta apmaksa.

4. Asociācija patur aiz sevis tiesības pieņem galīgo lēmumu par sludinājuma izvietošanu. 

Lapas apmeklētāju skaits:

Šodien:
Vakar
Šonedēļ:
Pagājušo nedēļ
Šomēnes:
Pagājušo mēnes
Kopā:
26
165
411
1079818
4846
9289
1081854