LATVIJAS
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA
PĀRVALDNIEKU ASOCIĀCIJA

Zvani un jautā
29 251059

Raksti un jautā
info@lnipa.lv

Konsultācijas pakalpojumi

Lai sabiedriska organizācija būtu neatkarīga un tās darbību nevarētu ietekmēt no malas, tai ir jānodrošina stabils finansējums, lai varētu nosegt organizācijas izmaksas. Asociācija NĪPA šo stabilo finansējumu nodrošina piedāvājot saviem klientiem dažāda rakstura pakalpojumus.
Dzīvojamo māju pārvaldīšana un apsaimniekošana ir saistīta ar mazo uzņēmējdarbību. Šai uzņēmējdarbībai ir specifisks raksturs, dzīvokļu īpašnieku kopīpašuma pārvaldīšana. Latvijā šis uzņēmējdarbības virziens nav pilnībā attīstījies, jo uzņēmējdarbības vide Latvijā nav sakārtota.
Lai dzīvokļu īpašnieks varētu veiksmīgāk pārvaldīt un apsaimniekot savu īpašumu, ir vajadzīga pieredze darboties šajā jomā. Bet tās šobrīd viņam nav.
Lai aizpildītu šo pieredzes trūkumu, asociācijas biedri dalās savā uzņēmējdarbības pieredzē un sniedz konsultācijas dažādos jautājumos, kas saistīti ar mazo uzņēmējdarbību un dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.
Mūsu speciālisti ar uzņēmējdarbību ir sākuši nodarboties no 1987.gada, kad tikko sāka attīstīties kooperatīvā kustība. Dzīvojamās mājas mēs sākām paši pārvaldīt no 1994.gada un tāpēc mēs uzskatām, ka mums ir informācija ar ko padalīties.
Katru nedēļas piektdienu asociācija ir izveidojusi par konsultāciju dienu, kad jebkura persona var atnākt uz asociācijas ofisu un saņemt konsultāciju.

Konsultāciju sniegšanas vieta

Asociācijas biroja telpās Kojusalas iela 25-24, Rīgā LV 1019

Konsultācijas sniegšanas laiks

Piektdienās (katru nedēļu) no 10.00 līdz 16.00
Pārējās darba dienās par laiku ir jāvienojas pa tālruni 29 251059
Uz neskaidriem jautājumiem atbildes var tikt sniegtas caur asociācijas mājas lapas sadaļu „Jautājumi un atbildes”.

Konsultācijas tiek sniegtas par

  • juridiskiem jautājumiem,
  • finanšu un vadības grāmatvedības jautājumiem,
  • nodokļu jautājumiem uzņēmējdarbībā,
  • dzīvojamo māju pārvaldīšanas jautājumiem,
  • īres attiecību jautājumiem,
  • apdrošināšanas jautājumiem,
  • zaudējumu piedziņas jautājumi,
  • pārstāvniecību tiesas procesos,
  • dzīvojamo māju pārvaldīšanas tehniskiem jautājumiem,
  • citi jautājumi, kas saistīti ar mazo uzņēmējdarbību.

Uz veiksmīgu sadarbību!

Lapas apmeklētāju skaits:

Šodien:
Vakar
Šonedēļ:
Pagājušo nedēļ
Šomēnes:
Pagājušo mēnes
Kopā:
63
87
1110
1071418
7353
8680
1075072