LATVIJAS
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA
PĀRVALDNIEKU ASOCIĀCIJA

Zvani un jautā
29 251059

Raksti un jautā
info@lnipa.lv

MELNAIS  SARAKSTS

Saraksta veidošanas pamatprincipi

Sarakstā ir apkopots Latvijas Nekustamā īpašuma pārvaldnieku asociācijas subjektīvs viedoklis par atsevišķām juridiskām personām, kuras nodarbojas Latvijas nekustamā īpašuma pārvaldīšanas tirgū ar daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. 

Šis  saraksts tiek veidots ar šādu struktūru:

Namīpašnieki

Juridiskās personas SIA

Nekustamā īpašuma pārvaldnieki

Juridiskās personas SIA, AS

Juridiskās personas Dzīks

Juridiskās personas Dzīb

Sarakstā tiek iekļautas Latvijā reģistrētās juridiskās personas, kuras pēc Latvijas Nekustamā īpašuma pārvaldnieku asociācijas ( turpmāk Asociācija) rīcībā esošās informācijas un vērtējuma, rada būtiskas problēmas (nepilda solījumus un līguma nosacījumus, apzināti neveic maksājumus par saņemtiem pakalpojumiem,  apzināti sniedz nepareizu,  kļūdainu informāciju) saviem sadarbības partneriem (komunālā pakalpojuma piegādātājiem, dzīvokļa īrniekiem un īpašniekiem, namīpašniekiem).

 

Latvijas Nekustamā īpašuma pārvaldnieku asociācija uzskata, ka jebkura veida un līmeņa sadarbība ar Sarakstā iekļautajām personām ir riskanta un ir ļoti liela varbūtība, ka sadarbība ar šīm personām var rādīt dažāda rakstura problēmas personai, kura ir pieņēmusi lēmumu par sadarbību.

 

Latvijas Nekustamā īpašuma pārvaldnieku asociācijas izveidotais Saraksts ir veidots uz sekojošas informācijas pamata:

Asociācijas prakse dzīvojamo māju pārvaldīšanas procesā, 

Klientu un sadarbības partneru sniegtā informācija, 

Masu informācijas līdzekļu apkopotā informācija. 

 

Asociācijas izveidotajā Sarakstā regulāri tiek iekļautas personas, par kurām Asociācijā ir ienākusi informācija un  kuras atbilst Saraksta veidošanas principiem. 

Asociācijas melnais saraksts tiek izmantots bez maksas.

Jebkura persona var sniegt informāciju par juridiskām un fiziskām personām, ar mērķi papildināt Asociācijas Sarakstu. Pirms informācija tiek izmantota par pamatu personas ievietošanai Sarakstā, tā tiek pārbaudīta un analizēta. Nepārbaudīta un nepierādīta informācija netiek izmantota. Informāciju var nosūtīt uz asociācijas e-pastu .

Būtiskas  piezīmes

Personas iekļaušana Asociācijas veidotajā Sarakstā nenozīmē personas absolūtu nespēju veikt līgumā atrunātos nosacījumus. Iekļaušanas fakts nozīmē tikai to, ka personai ir bijušas dažāda rakstura un līmeņa problēmas, kuras ( kaut kādā līmenī ) ir skārušas šīs personas sadarbības partnerus.

Personas neiekļaušana Asociācijas veidotajā Sarakstā nenozīmē, ka persona ir absolūti drošs sadarbības partneris.

Plašāku informāciju par Sarakstā iekļauto personu var iegūt Asociācijā. 

 

 

 

 

 

Lapas apmeklētāju skaits:

Šodien:
Vakar
Šonedēļ:
Pagājušo nedēļ
Šomēnes:
Pagājušo mēnes
Kopā:
12
165
397
1079818
4832
9289
1081840