LATVIJAS
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA
PĀRVALDNIEKU ASOCIĀCIJA

Zvani un jautā
29 251059

Raksti un jautā
info@lnipa.lv

Dzīvojamo māju pārvaldīšana

Lai sabiedriska organizācija būtu neatkarīga un tās darbību nevarētu ietekmēt no malas, tai ir jānodrošina stabils finansējums, lai varētu nosegt organizācijas izmaksas. Asociācija NĪPA šo stabilo finansējumu nodrošina piedāvājot saviem klientiem dažāda rakstura pakalpojumus.
Asociācija NĪPA piedāvā dzīvokļu īpašniekiem sadarboties ar mūsu organizāciju dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jomā.
Asociācija Rīgā, Rīgas rajonā un Ogres rajonā dzīvokļu īpašnieku vārdā pārvalda un apsaimnieko daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas.

Kāpēc vajag par apsaimniekotājiem izvēlēties MŪS?

Profesionalitāte un stabilitāte

Mūsu organizācija ilgstoši darbojas LR nekustamā īpašuma tirgus dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas sektorā. Mēs gatavojam un apmācam pārvaldniekus un paši mācamies.

Asociācijas pakalpojuma priekšrocības

Mēs piedāvājam dzīvokļu īpašniekiem izdevīgus līguma nosacījumus.
Mēs slēdzam līgumu uz vienu gadu
Pēc viena gada sadarbības, jūs varat jebkurā brīdī pārtraukt līgumu
Dzīvokļu īpašnieki 100% kontrolē savus finansu līdzekļus.
Visus galvenos lēmumus izlemj dzīvokļu īpašnieki.
Dzīvokļu īpašnieki nosaka dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tarifu.
Mēs strādājam LR likumdošanas aktu robežās.
Tiek sagatavota vide, lai īpašnieki varētu paši pārvaldīt dzīvojamo māju.
Korekti tiek pildīti noslēgtā līguma nosacījumi

Pakalpojuma kvalitāte

Sadarbība vienmēr notiek uz noslēgtā līguma pamata. Mēs vienmēr esam pildījuši noslēgtā līguma nosacījumus, pildām un pildīsim.
Pie mums strādā augstas kvalifikācijas speciālisti, kuri ir spējīgi risināt jebkura rakstura problēmas pie dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanu.

Pārvaldīšanas procesa pamatprincipi

Pārvaldīšanas procesa filozofija

Misija

Izprotot dzīvokļu īpašnieku vajadzības, mēs spējam piedāvāt dzīvokļu īpašniekiem izdevīgu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas modeli, kur centrā ir dzīvokļu īpašnieki, nevis pārvaldnieks. Tādejādi mēs padarām dzīvokļu īpašnieku ikdienas dzīvi labāku.

Vīzija

Mēs vēlamies būt dzīvojamo māju pārvaldīšanas procesa centrā, kur dzīvokļu īpašnieki, jebkurā laikā, var atrast dažāda rakstura un līmeņa palīdzību pie dzīvojamo māju pārvaldīšanas procesa.

Vērtības

Mūsu galvenās vērtība ir cilvēks. Tie ir mūsu darbinieki, tie ir mūsu klienti, tie ir mūsu sadarbības partneri.

Sadarbības pamatprincipi

Klients ( viens vai vairāki īpašnieki ) izrāda velmi sadarboties dzīvojamās mājas pārvaldīšanā.
Klients tiekas ar asociācijas pārstāvi un pārrunā situāciju.
Asociācijas pārstāvis iepazīstina ar visām iespējām pārvaldīt un apsaimniekot māju un iesaka izdevīgāko modeli.
Asociācija konsultāciju līmenī palīdz noorganizēt dzīvokļu īpašnieku sapulci.
Asociācija palīdz izveidot apsaimniekošanas biedrību.
Asociācija konsultāciju līmenī palīdz pārņemt biedrībai pārvaldīšanas procesu.
Asociācija un klients noslēdz līgumu par dzīvojamās mājas apsaimniekošanu.
Līguma pamatnosacījumi nosacījumi

  • Līgums tiek slēgts uz vienu gadu, kurš tiek pagarināts pēc klienta vēlmes,
  • Visi dzīvokļu īpašnieku maksājumi tiek veikti klienta bankas kontā,
  • Maksa par dzīvojamās mājas apsaimniekošanas procesu ir 0.30 EUR/m2., ja dzīvojamās mājas dzīvokļu platība nav mazāka par 3000 kv.m.

Asociācija iepazīstas ar situāciju mājā un nāk ar priekšlikumiem ko darīt.
Asociācija palīdz izstrādāt biedrības izdevumu budžetu.
Asociācija apsaimnieko dzīvojamo māju līdz apsaimniekošanas process tiek nodots kādai citai organizācijai vai apsaimniekošanas procesu pārņem dzīvokļu īpašnieki.

Uz veiksmīgu sadarbību

Lapas apmeklētāju skaits:

Šodien:
Vakar
Šonedēļ:
Pagājušo nedēļ
Šomēnes:
Pagājušo mēnes
Kopā:
165
362
1176
1084246
2755
7238
1087001