LATVIJAS
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA
PĀRVALDNIEKU ASOCIĀCIJA

Zvani un jautā
29 251059

Raksti un jautā
info@lnipa.lv

Jūsu jautājums:

Dzīvojamā mājā, kura ir sadalīta dzīvokļu īpašumos, ar pārvaldīšanas darbībām nodarbojas dzīvokļu īpašnieki paši caur savu pilnvaroto personu biedrību. Biedrība katra gada sākumā atskaitās par savu darbu dzīvokļu īpašnieku sapulcē. Dzīvokļu īpašnieku vairākums ir apmierināts ar biedrības darbu. Bet daži dzīvokļu īpašnieki ir neapmierināti ar biedrības darbu. Viņi regulāri pieprasot dažāda rakstura informāciju no biedrības, traucē tai normāli darboties.

Vai atsevišķi dzīvokļu īpašnieki drīkst prasīt kādus dokumentus no biedrības, kas ir saistīti ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanas procesu?

Mēs atbildam: 

         Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā dzīvokļu īpašnieks nav patstāvīgs tiesību subjekts, kuram ir piešķirtas prasījuma tiesības.

      Saskaņā ar LR likuma „ Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums” prasībām, patstāvīgs tiesību subjekts, kurš ir tiesīgs prasīt informāciju no pārvaldnieka, ir dzīvojamās mājas īpašnieks.

         No LR likuma „Dzīvokļu īpašuma likums” 15.panta nosacījumiem izriet, kad daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā dzīvojamās mājas īpašnieks ir dzīvokļu īpašnieku kopums. Tas nozīmē to, ka tikai dzīvokļu īpašnieku kopums var no pārvaldnieka pieprasīt jebkura rakstura informāciju vai dokumentus par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu.

        Katrs dzīvokļu īpašnieks savas tiesības var realizēt tikai caur dzīvokļu īpašnieku kopumu, kad tiek jautājums nolemts ar balsu vairākumu.


Jūsu jautājums:

      Dzīvojamo māju pārvalda un apsaimnieko biedrība. Biedrība organizēja dzīvokļu īpašnieku aptauju. Aptaujas ceļā tika nolemts paaugstināt maksu par pārvaldīšanas procesu. Daži dzīvokļu īpašnieki uzskata, kad sapulces lēmums ir pret likumisks un vēlās iesniegt prasību pret biedrību.

       Vai pareizi rīkojas dzīvokļu īpašnieki, kuri ir neapmierināti ar lēmumu?

Mēs atbildam: 

      Apstrīdēt dzīvokļu īpašnieku lēmumu ir tiesīgs darīt jebkurš dzīvokļu īpašnieks. Viedoklis par dzīvokļu īpašnieku lēmumu ir subjektīva lieta. Vienam liekas ka dzīvokļu īpašnieki ir pareizi lēmuši, bet citiem liekas, ka lēmums ir ar likumdošanas pārkāpumiem.

        Apstrīdēt lēmumu vajag tikai tad, kad patiešām esat pārliecināts par savu viedokli.

    Apstrīdot lēmumu, atbildētājs nevar būt biedrība, jo biedrība nav lēmumu lēmusi. Lēmumu pieņēma dzīvokļu īpašnieku kopums, līdz ar to prasībā par lēmuma atzīšanu par spēkā neesošu atbildētājs ir visi dzīvokļu īpašnieki dzīvojamā mājā.

 

Lapas apmeklētāju skaits:

Šodien:
Vakar
Šonedēļ:
Pagājušo nedēļ
Šomēnes:
Pagājušo mēnes
Kopā:
66
87
1113
1071418
7356
8680
1075075