LATVIJAS
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA
PĀRVALDNIEKU ASOCIĀCIJA

Zvani un jautā
29 251059

Raksti un jautā
info@lnipa.lv

Lekcijas

Lai sabiedriska organizācija būtu neatkarīga un tās darbību nevarētu ietekmēt no malas, tai ir jānodrošina stabils finansējums, lai varētu nosegt organizācijas izmaksas. Asociācija NĪPA šo stabilo finansējumu nodrošina piedāvājot saviem klientiem dažāda rakstura pakalpojumus.

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas process ir komplicēts process, kas prasa plaša profila specifisku zināšanu apjomu un praktiskās iemaņas šo zināšanu efektīvā pielietošanā.
Mēs uzskatām, ka šīs zināšanas un pieredze mums ir. Tāpēc mēs piedāvājam plašam klientu lokam sadarbību, nolasot lekcijas par dažādām nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas problēmām un iespējamiem to risināšanas veidiem.

Dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem

Dzīvokļu īpašnieku vidū valda informācijas bads no kvalitatīvas informācijas par situāciju dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas sektorā. Lai viņi varētu pieņemt kvalitatīvākus lēmumus, viņiem ir jāiedod kvalitatīva, neitrāla informācija par to kā labāk var pārvaldīt dzīvojamo māju un risināt dažāda rakstura problēmas. Tāpēc pirms dzīvokļu īpašnieku lēmuma pieņemšanas dzīvokļu īpašniekiem lekcijas formā tiek izskaidrota situācija.

LR pašvaldībām

Šobrīd pašvaldību pienākums nav rūpēties par svešu īpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. Bet ļoti bieži iedzīvotāji ir pasīvi šo problēmu risināšanā. Pašvaldības pienākums ir organizēt vidi, kurā dzīvokļu īpašnieki varētu veiksmīgi pārvaldīt savu īpašumu. Tāpēc šīs organizācijas ietvaros pašvaldības organizē savā administratīvajā teritorijā informatīva rakstura pasākumus, kuru robežās lekciju veidā tiek sniegta kvalitatīva informācija par normatīviem aktiem un to pielietojumu, par problēmām un to risinājumu iespējām pie dzīvojamo māju pārvaldīšanas.

Dzīks un dzīb biedriem

Ļoti bieži dzīvokļu īpašniekiem pārvaldot savu īpašumu, rodas specifiska rakstura problēmas. Šo problēmu risināšanā pietrūkst zināšanas un pieredze. Piemērām, kā efektīvi un pareizi izmantot ierobežotu piemājas teritoriju, kuru nevar izmantot 100% visi iedzīvotāji. Tāpēc asociācija var palīdzēt un lekciju formā pastāstīt, kā šo problēmas risinājumu regulē likumdošanas akti un kā šo problēmu reāli risina citi tirgus dalībnieki.

LR augstskolām un koledžām ( kuras apmāca un gatavo pārvaldniekus )

Šobrīd augstskolas nekustamā īpašuma tirgum gatavo 4.un 5. profesionālā līmeņa speciālistus. Šos speciālistus apmāca klasiskie pasniedzēji, kuri lekcijas lasa teorijas līmenī. Nekustamā īpašuma tirgū teorija atšķiras no prakses. Topošiem speciālistiem pietrūkst praktisko zināšanu.
Mēs varam piedāvāt savu palīdzību praktisko iemaņu apgūšanā, nolasot mācību kursu par dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas procesa praktisko pusi.

Profesionālām mācību firmām ( kuras organizē seminārus )

Dažādas profesionālas mācību firmas, kuras nodarbojas ar semināru organizēšanas biznesu, meklē jaunas iespējas darboties savā uzņēmējdarbības nišā. Mēs uzskatām, ka dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas process ir jauna tēma, kuras ietvaros var dažādos līmeņos rīkot dažādus seminārus par dažādām tēmām. Šajā nišā ilgstoši darbojoties mums ir ko pateikt, mēs mākam to izdarīt un mēs esam gatavi sadarboties ar šīm organizācijām semināru rīkošanā.

Uz veiksmīgu sadarbību!

Lapas apmeklētāju skaits:

Šodien:
Vakar
Šonedēļ:
Pagājušo nedēļ
Šomēnes:
Pagājušo mēnes
Kopā:
12
165
397
1079818
4832
9289
1081840