LATVIJAS
NEKUSTAMĀ
ĪPAŠUMA
PĀRVALDNIEKU
ASOCIĀCIJA
Galvenā lapa


Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldnieku

"MELNAIS SARAKSTS"

Saraksta veidošanas pamatprincipi

Sarakstā ir apkopots Latvijas Nekustamā īpašuma pārvaldnieku asociācijas subjektīvs viedoklis par atsevišķām juridiskām un fiziskām personām, kuras nodarbojas Latvijas Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas tirgū ar daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.

Šis saraksts tiek veidots ar šādu struktūru:

Sarakstā tiek iekļautas Latvijā reģistrētās juridiskās personas un fiziskās personas, kuras pēc Latvijas Nekustamā īpašuma pārvaldnieku asociācijas ( turpmāk Asociācija) rīcībā esošās informācijas un vērtējuma, rada būtiskas problēmas ( nepilda solījumus un līguma nosacījumus, apzināti neveic maksājumus par saņemtiem pakalpojumiem, apzināti sniedz nepareizu, kļūdainu informāciju ) saviem sadarbības partneriem ( komunālā pakalpojuma piegādātājiem, dzīvokļa īrniekiem un īpašniekiem, namīpašniekiem ).

Latvijas Nekustamā īpašuma pārvaldnieku asociācija uzskata,  ka jebkura veida un līmeņa sadarbība ar Sarakstā iekļautajām personām ir riskanta un ir ļoti liela varbūtība, ka sadarbība ar šīm personām var rādīt dažāda rakstura problēmas personai,  kura ir pieņēmusi lēmumu par sadarbību.

Latvijas Nekustamā īpašuma pārvaldnieku asociācijas izveidotais Saraksts ir veidots uz sekojošas informācijas pamata:

  • Asociācijas prakse dzīvojamo māju pārvaldīšanas procesā,
  • Klientu un sadarbības partneru sniegtā informācija,
  • Masu informācijas līdzekļu apkopotā informācija.

Asociācijas izveidotajā Sarakstā regulāri tiek iekļautas personas, par kurām Asociācijā ir ienākusi informācija un  kuras atbilst Saraksta veidošanas principiem.

Asociācijas melnais saraksts tiek izmantots bez maksas.

Jebkura persona var sniegt informāciju par juridiskām un fiziskām personām, ar mērķi papildināt Asociācijas Sarakstu. Pirms informācija tiek izmantota par pamatu personas ievietošanai Sarakstā, tā tiek pārbaudīta un analizēta. Nepārbaudīta un nepierādīta informācija netiek izmantota. Informāciju var nosūtīt uz e-pastu vitolds@nipa.eunet.lv .


Būtiskas piezīmes

Personas iekļaušana Asociācijas veidotajā Sarakstā nenozīmē personas absolūtu nespēju veikt līgumā aprunātos nosacījumus. Iekļaušanas fakts nozīmē tikai to ka personai ir bijušas dažāda rakstura un līmeņa problēmas, kuras ( kaut kādā līmenī ) ir skārušas šīs personas sadarbības partnerus.

Personas neiekļaušana Asociācijas veidotajā Sarakstā nenozīmē ka persona ir absolūti drošs sadarbības partneris.

Plašāku informāciju par Sarakstā iekļauto personu var iegūt Asociācijā.

Saraksta lietošanas pamatprincipi

Saraksta vai jebkuras tā daļas publicēšana, izplatīšana vai citāda nodošana trešajām personām bez rakstiskas Asociācijas piekrišanas ir aizliegta.

Lietotājs uzņemas atbildību par jebkuriem zaudējumiem, kas nodarīti Asociācijai vai trešajām personām informācijas nesankcionētas izplatīšanas rezultātā.

Saraksts ir trešās personas viedoklis. Asociācija neatbild par lietotāja izdarītajiem secinājumiem, pieņemtajiem lēmumiem un to sekām.

Asociācijas veidotais Saraksts var tikt izmantots tikai ar mērķi novērtēt sadarbības drošumu.

Asociācijai nav pienākuma sniegt jebkādus paskaidrojumus par iemesliem, kādēļ persona ir vai nav iekļauta Melnajā sarakstā.

Ja Melnā saraksta lietotāja rīcībā ir informācija, kas liecina par sarakstā iekļautas juridiskās personas neatbilstību iekļaušanas kritērijiem, lietotāja pienākums ir nekavējoties informēt par to Asociāciju. Asociācijai nav pienākums sniegt atbildi vai citādi reaģēt uz šo informāciju.

Ja Asociācijas rīcībā ir informācija, ka lietotājs ir pārkāpis šos Noteikumus, Asociācijai ir tiesības liegt lietotājam pieeju Melnajam sarakstam

Asociācijai ir tiesības mainīt šos Noteikumus, informējot par to lietotāju.


NAMĪPAŠNIEKI

Fiziskās personas
Par konkrētā namīpašnieka vai viņa pilnvarotās personas atrašanos ( vai neatrašanos) MELNĀ SARAKSTĀ var pārliecināties zvanot pa organizācijas tālruņiem 29 251059 vai ar e-pasta starpniecību.

 

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDNIEKI

Fiziskās personas
Par konkrētā namīpašnieka vai viņa pilnvarotās personas atrašanos ( vai neatrašanos) MELNĀ SARAKSTĀ var pārliecināties zvanot pa organizācijas tālruņiem 29 251059 vai ar e-pasta starpniecību.

Juridiskās personas
 Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas firmas

SIA Sarkandaugava Vadītājs ……………………………….
Juridiskās personas
Kompānija Vadītajs
 SIA Apsaimniekošanas grupa   
SIA “ Auto Belle “ Andris Buls
 IF ANNO Līga Andersone
 SIA Avotu nami    
 SIA Apsaimniekošanas grupa   
 SIA Aģentūra investīcijām Jānis Purniņš
 Latvijas Babtistu draudžu savienība ( LBDS )   
 SIA Baltijas kravas transports   Aleksejs Romanovs
 SIA “ Baltik Multi Bau “  Aleksejs Babanovs
 SIA BIMA   
SIA Baložu ēkas   
SIA Baltijas dizaina grupa   
SIA Baložu komunālā Jānis Kūkums
SIA Berziņš Investment  Arnis Gromovs
SIA “ Biroju park   
SIA “ Brukers “   Genādijs Poluškins
SIA Dambja centrs    
SIA Dominus Servo  Gunārs Prūsis
SIA Ēku grupa  Sergejs Kurajedovs
 SIA Ivo Zonnes NĪ Ivo Zonne
 SIA Ipso S  Anna Afanasjeva
SIA Īpašnieku biedrība  Vadītājs Anžela Hloburdova
 SIA JUGO  Ilvars Sirmais
  NP Jugla  
 SIA Juridiskāis birojs “ SPECIĀLIS “  
 SIA Jūrmalas namsaimnieks Raimonds Munkevics
 SIA Konsultācijas Jums Aira Rika
 SIA KSA  Vilnis Matrozis
SIA Lafipa N Andrejs Griķis
  AS Kolonna Jānis Lasmanis
NP Kurzemes namu Apsaimniekotājs Igors Trubko
Zigurds Blūzmanis
AS Latzemes NĪ N. Šlitke
 SIA Latmāja  
SIA Latvijas majoklis  
SIA “ Lepinga nami “ Svetlana Gulbe
 SIA LV & K   
 SIA L&Z Vineta Turčina
 SIA LBDS Janis Lūsis
 NP Mežaparks-čiekurkalns Dzintars Bušs
 SIA Namatēvs  
  SIA Namsaimnieks R  
SIA Namu apsaimniekošana  Jānis Gailāns
SIA Namīpašums 2000 Jeļena Kičikova
SIA Nekustamā īpašuma pārvalde Juris Vidži
SIA NĪA nami Popova
NP Purciems  
SIA Relita nami Gints Grosfogelis
SIA Rīgas centra Apsaimniekotāj  
SIA Rīgas dizains Raimonds Garenčiks
SIA SAVERS  
SIA SIRTA Juris Saulītis
SIA Terbatas centrs Jevģēnijs Gombergs
SIA Teikas nami Jevģēnijs Gombergs
NP Teika adītājs Andrejs Ručs
SIA TRĪZ Imants Babiško
SIA Ulbrokas nami Andrejs Rupais
NP Valdemāra nami Ainārs Arbidāns
Aivars Gaiķis
SIA Vācele   Gunārs Prūsis
SIA Salaspils celtnieks   Ēriks Ķikste
Ārija More
SIA Vesta Balt Gaida Cinciuse
SIA Velve  
SIA VG Real Estate Vjačeslavs Goilo
SIA VG Behher Latvia Viktors Gusevs
NP Viesturdārzs Jānis Gavars
NP Zemgale Vadītājs Valdis Holbergs

Juridiskās personas
Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības

Juridiskās personas
Dzīks Vadītajs
Dzīks Biķernieki  Larisa Avotiņa
Dzīks Blaumanis 16/18 Silvija Greste
Dzīks Celtnieks  
 Dzīks DEC 7  
  Dzīks Dzirkstele  Gaļina Žavoronko
 Dzīks Irlava 20   
Dzīks Jubilejas   
 Dzīks Kalnciema NG  Varis Baltais
G Bulzgis
 Dzīks Koknese  Solveiga Andrea
 Dzīks Lāčplēsis  Nikolaijs Koroļkovs
 Dzīks Lielupe 21  
 Dzīks Līgnums  
Dzīks Lomonosova 7 Marina Kuņuhova
Dzīks Namsaimnieks 104  
 Dzīks Pavadonis  Valters Kagainis
Dzīks Pleskodāle  Aleksandrs Travkins
Dzīks Purvciems Lilija Osipova
 Dzīks Pārventas saimnieks  Vineta Turčina
 Dzīks Staburags  Ilmārs Zāģeris
Dzīks Stīpa   
Dzīks Temps  Marija Volodina
Dzīks Tērbata 86 Valentīna Trofimova
Dzīks Zolitūde   Georgijs Cvetkovs

Kojusalas ielā 25-24
Rīgā LV - 1019
Talrunis: 67 814285
67 814286
29 251059(mob.)
Fakss: 67 814286
E-pasts: vitolds@nipa.eunet.lv